Hệ thống tín hiệuMY RAIL

Hệ thống bảo vệ đoàn tàu tự động

Tổng quan:

Tín hiệu đường sắt là hệ thống an toàn cơ bản kiểm soát sự di chuyển của tàu hỏa. Đây là một phần quan trọng của chức năng điều khiển tàu của đường sắt. Tín hiệu đường sắt sơ khai được điều khiển bởi con người, và sau này là hệ thống tín hiệu tự động. Hệ thống tín hiệu đường sắt sẽ thiết lập các đường chạy không gây xung đột (một đường chạy có hơn một đoàn tàu chiếm dụng) và đảm bảo an toàn chạy tàu, đồng thời nó cũng dùng để xác định phạm vi giới hạn di chuyển (an toàn) và cung cấp thông tin đường chạy để tài xế lái máy thực hiện.

Có hai bộ phận chính trong hệ thống bảo vệ tàu: phát hiện đoàn tàu (biết tàu ở đâu) và sự cho phép di chuyển (cho tàu biết nó có thể đi được bao xa). Hệ thống bảo vệ tàu sử dụng hai bộ phận này để bảo vệ hoạt động của tàu.

Nền tảng:

Theo truyền thống, các hệ thống tín hiệu ở nhiều quốc gia khác đã dựa vào các tài xế lái máy để phản ứng với các chỉ dẫn được hiển thị cho họ bằng tín hiệu cánh hoặc tín hiệu đèn màu và điều khiển tốc độ tàu theo hướng dẫn. Trong suốt 150 năm sử dụng tín hiệu đường sắt, các tài xế đôi lúc không thể đáp ứng với các lệnh được truyền bởi các loại hình tín hiệu thuộc bất kỳ loại nào và có thể dẫn đến một số vụ tai nạn, một số gây ra tử vong rất lớn. Để đáp ứng nhu cầu tiếp tục giảm rủi ro do người lái tàu không đáp ứng với hệ thống tín hiệu, nhiều hình thức khác nhau của thiết bị cảnh báo tài xế và hệ thống thực thi lệnh tín hiệu đã được phát triển. Chúng được gọi là Hệ thống Bảo vệ đoàn tàu (Train Protection System). Những hệ thống liên tục theo dõi tốc độ tàu thực tế và tuân thủ theo tốc độ giới hạn từ trung tâm điều độ được gọi là hệ thống Tự động bảo vệ đoàn tàu (Automatic Train Protection – ATP).

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close