MY RAIL

Vu vơ dăm ba câu chuyện phào kể về nghề tôi: ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM. Công nghệ thế giới phát triển như vũ bão còn nghề tôi vẫn dậm chân tại chỗ. Hy vọng lắm, mong lắm một ngày nói đến đường sắt Việt Nam ta có quyền tự hào về một biểu tượng như Nhật có Shinkansen, Đức có Deutsche Bahn ICE, Pháp có TGV hay Hàn Quốc có KTX, …

Back to top button
Close
Close